sábado, 30 de noviembre de 2013

DECEMBRO: Nace un novo proxecto

Para o mes de Decembro comezaremos o desenvolvemento do proxecto eTwinning 
"A historia da miña casa"
no que aprenderemos sobre o edificio e a historia familiar que alberga, sobre os materiais que o compoñen e os segredos que hai na súa elección, sobre as formas que os climas deciden que teña...
Os vindeiros meses estaremos traballando sobre o noso contorno máis próximo e o compartiremos con outros alumnos e profesores: España, Portugal, Turquía... a aprendermos uns doutros.
_________________________________________________

No mês de Dezembro começaremos o desenvolvimento do projeto eTwinning 
"A história da minha casa"
onde iremos aprender sobre o prédio e a história familiar que alberga, sobre os materiais que a compõem e os segredos que há na sua eleição, sobre as formas que os climas decidem que tenha...
Nos meses  seguintes, estaremos a trabalhar sobre o nosso ambiente mais próximo e o compartilharemos com outros alunos e professores: Espanha, Portugal e a Turquia ...  aprendendo juntos.

_________________________________________________

Next December, we will begin to develope an eTwinning project
"My house story"
In it, we are going to learn about the house and it family story, about the materials which make it and about the secrets that there are in it election, about the way with what climate decide it shapes...
Next months, we will be working with our environment and we will share it with partners in other places of Europe: Spain, Portugal and Turkey learning together.